Ծածկանուն
Ծածկագիր
 
 


Կայքի նախագծումը և զարգացումը իրականացվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ GmbH) "Համայնքային և տնտեսական զարգացում Հայաստանում" ծրագրի տեխնիկական աջակցությամբ:

 Խորհրդատվություն 

«Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի» առաքելությունն է ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում ողջ կյանքի ընթացքում անձի մասնագիտական կողմնորոշման գործուն համակարգ:

Ապահովելով ողջ կյանքի ընթացքում տարիքային տարբեր խմբերում և սոցիալ-աշխատանքային տարբեր իրավիճակներում գտնվող անձանց մասնագիտության արդյունավետ ընտրության, փոփոխության և կարիերայի շարունակական զարգացման հնարավորությունները` նկատի ունենալով մարդու անձնային հատկանիշները, ինչպես նաև աշխատաշուկայի պահանջարկի փոփոխվող իրավիճակը: