«Մասագիտական կողմնորոշման և կարողությունների զարգացման կենտրոնի» առաքելությունն է ՀՀ-ում ողջ կյանքի ընթացքում անձի մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ծառայությունների համակարգի ինստիտուցիոնալացումն ու զարգացումը:

Ապահովելով ողջ կյանքի ընթացքում տարիքային տարբեր խմբերում և սոցիալ-աշխատանքային տարբեր իրավիճակներում գտնվող անձանց մասնագիտության արդյունավետ ընտրության, փոփոխության և կարիերայի շարունակական զարգացման հնարավորությունները` նկատի ունենալով մարդու անձնային հատկանիշները, ինչպես նաև աշխատաշուկայի պահանջարկի փոփոխվող իրավիճակը:
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը